Recent Posts

Hvorfor blir alltid ferien så dyr?

Hvorfor blir alltid ferien så dyr?

Du føler kanskje at du hadde spart opp mye penger til ferien, men endte opp med å bruke langt over hva du hadde budsjettert med. Vel, du er ikke alene. Folk, og da spesielt nordmenn, har nemlig en lei tendens til å bruke uhorvelig mye penger når de er ute og reiser, noe som kan legge en demper på de kommende ferieplanene. Det er nemlig lett å tenke tanker som: ”har jeg egentlig råd til å dra på denne ferien?” og ”hva gjør jeg egentlig hvis ferien blir alt for dyr og jeg ender opp med kredittgjeld?”.

Du er nemlig ikke alene om å ha disse holdningene når du er ute og reiser. Nordmenn troner nemlig øverst på ”verstinglista” over folkeslag som bruker mer penger enn de hadde budsjettert med når de er utenlands.

Feriementalitet

Folk setter ofte alt på pause når de skal ut og reise – og dessverre gjelder dette også den økonomiske sansen man over lengre tid har opparbeidet seg. Penger blir ikke så viktig lengre. Og for all del; det kan virkelig være godt å slippe pengepresset når man skal ut og kose seg, men det å putte hjernen på full feriementalitet kan være svært kostbart.

DollarsAndSense publiserte en artikkel der de virkelig går i dybden på hvilke elementer som gjør at man faktisk bruker mer penger når man er i et ukjent land. De peker på at man ofte opererer med en ukjent valuta hvor man ikke helt kjenner til den reelle verdien og derfor blir mer løssluppen med pengesekken (ja, for hvor mange norske kroner er egentlig 100 kinesiske Yuan?). Videre viser de til at man ofte velger å bare bli kvitt alt av utenlandsk valuta i stedet for å ta det med hjem til Norge. Hvem gidder vel å ha fem hundre Singapore-dollar liggende i skuffen og råtne i mange år?

VG publiserte en artikkel i 2016 som viste at nordmenn har utenlandsk valuta for mange millioner kroner liggende i skuffen. Det kan være greit å slippe å bli en del av den statistikken.

Tips til å få ned reisekostnadene

Hvis du allerede innser at du kanskje er av typen som bruker litt for mye penger når du er på ferie, så finnes det heldigvis løsninger for å få bukt med problemet. Du trenger nemlig ikke ruinere deg hver eneste gang du krysser noen landegrenser. Her er noen tips du nesten garantert ikke hadde tenkt på:

1. Ta med mat på flyplassen

Vet du hva en baguette koster på Gardermoen? 110 kroner. Du kan enkelt lage en like god baguette hjemme for knapt 25% av prisen, og det er fullt lovlig å ta med mat gjennom sikkerhetskontrollen.

2. Reis om natten

Flyreisen kan også være ditt ”hotellopphold” hvis du er av typen som klarer å sove på et fly. Det å ankomme feriedestinasjonen 23:30, slenge inn bagasjen på hotellrommet og legge seg rett i sengen gir nemlig ikke mye verdi for pengene – man betaler jo uansett full pris per natt.

Prøv å ta et fly som gjør at du er fremme grytidlig om morgenen. Ikke bare får du maksimalt ut av dagen, men du sparer også penger på en overnatting.

3. Rabattkoder

Kuponger og rabattkoder er fenomen som har vært store i USA i mange år, men som enda ikke helt har tatt av i Norge. ”Bruk denne rabattkoden og få 10% avslag på alle hotellopphold lengre enn én uke” eller ”få fem prosent avslag på flyreisen ved å melde deg på vårt nyhetsbrev” er ikke ukjente fraser i reiselivsmarkedsføring på nett. Gjør undersøkelser og se om du kan spare noe på din reise.

4. Gå

Transport til og fra feriedestinasjonen (les: flybilletter) er en kostnad de aller fleste er helt ekstremt forsiktig med. Man bruker gjerne ukesvis på å sjekke ut, sammenligne og diskutere svingninger i flyprisen i håp om å klare å bestille på den datoen hvor prisen ligger lavt. Og det er helt korrekt; det er absolutt hundrelapper å spare på å velge riktig tidspunkt.

Men det er knapt noen som tenker over taxi-, buss- og metro-kostnadene når man først har kommet seg frem. Prøv å finn et hotell som tillater deg at du har de mest kurante turistdestinasjonene innenfor et par kilometers omkrets – og bruk benene dine for å nå disse målene.

Verdt å vite om forsikring til båten

Verdt å vite om forsikring til båten

Skal du forsikre båten er det flere regler som er verdt å kjenne til på forhånd. Blant disse kan vi nevne kravet til registrering i henhold til fartøyets lengde, og hvorvidt du har bestått båtførerprøven. Størrelsen på forsikringspremien og hva den dekker, avhenger også av andre faktorer – som vi skal drøfte i nærmere detalj nedenfor.

Med en av Europas lengste uavbrutte kystlinjer ligger Norge perfekt til for de som trives på sjøen. Noen lokalsamfunn på vestlandet har faktisk flere registrerte båter enn antall biler – og det vitner om den viktige rollen båten spiller mange steder. Når man først skal ferdes på sjøen er det viktig å ha god beskyttelse gjennom båtforsikring – og samtidig betale en akseptabel pris!

Her finner du en oversikt over hvilke faktorer som spiller inn på forsikringen, og dokumentasjonen du selv må fremskaffe.

Noen typer forsikring krever registrering

Hvilken type registrering du behøver, avhenger av lengden på båten din – og hvorvidt den må registreres i småbåtregisteret, eller skipsregisteret. I skrivende stund er det følgende regler som gjelder for registrering av båt i Norge:

  • Båter opp til 7 meter må registreres i småbåtregisteret
  • Båter mellom 7 og 25 meter skal registreres i båtregisteret

Uten registrering vil ikke forsikringsselskapet ha noen rettslige dokumenter å forholde seg til når de skal utbetale erstatning. Et godt eksempel er tyveri av båt, der fartøyet blir sporet opp på et annet sted. Er ikke båten registrert i det nasjonale registeret, har heller ikke politiet mulighet til å spore opp eieren – og det betyr at forsikringen er tilnærmet nytteløs. Derfor er det viktig å ha papirene på plass før du søker.

Forøvrig kan det koste en del penger å registrere båten, avhengig av lengden på fartøyet. For eksempel koster det 280 å omregistrere en båt i småbåtregisteret, mens du må punge ut 450 kroner for en nyregistrering. For båter over 7 meter er det en annen prisklasse som gjelder, der du fort må betale over 3 000 kroner.

Ikke alle båter må registreres for å kunne kjøpe forsikring, men kravet gjelder i utgangspunktet for alle seilbåter med en lengde over 4,5 meter, eller båter med motor over 4,5 hk.

Har du tatt båtførerprøven?

I 2010 kom det nye regler for førere av fritidsbåter, med obligatorisk krav om båtførerbevis for de som er født etter 1980 (for gitte båtklasser). Av den grunn er man ikke pålagt å ta båtførerprøven, så fremt man oppfyller alderskravet i lovverket. Likevel kan det være mye penger å spare for de som velger å ta teorikurset med bestått prøve. Selskapene som selger båtforsikring beregner risiko basert på en rekke faktorer – der båtførerbeviset er én av disse. For å minske forsikringspremien er det forøvrig flere steg du kan ta for å minske risikoen – sett gjennom forsikringsselskapets øyne.

Store prisforskjeller i markedet

Tidligere undersøkelser har avdekket store sprik mellom prisene i markedet, og det er lite som tyder på at forskjellene har blitt mindre med årene. Her er det verdt å merke seg kravet til ansvarsforsikring, og hvordan det skiller seg fra forsikring til bil og andre landbaserte kjøretøy.

Ansvarsforsikringen for båten gjelder kun i de tilfeller hvor man selv utelukkende har skyld i ulykken, gjennom feilmanøvrering og lignende. Det skiller seg fra bilforsikring der man også er beskyttet mot tekniske feil og andre utenforstående faktorer. Av den grunn har ansvarsforsikringen for båteier også en ekstremt lav ratio for utbetalinger, som ligger i området mellom 1 til 2 prosent av totale innbetalte premier.

Få andre forsikringsprodukter kan skilte med en like høy profittmargin for selskapene. For deg som båteier er det derfor viktig å tenke nøye gjennom både fordeler og ulemper med ansvarsforsikring på båten.

Slik senker du kostnaden ytterligere

Det finnes flere andre måter å senke forsikringspremien din, der noen grep er enklere enn andre. Nedenfor har vi listet opp noen av disse:

  • Installer GPS sporing på båten
  • Ha båten stående i et havneområde med kontinuerlig overvåking
  • Installer tyverisperre på motoren
  • Bygg kreditthistorie over tid som vitner om lavere risikoen

Husk at du kan måtte betale en høyere forsikringspremie dersom du leier ut båten til andre, og at du er nødt til å opplyse om disse forholdene til den som selger forsikringen. Skulle leietaker være skyld i personskade eller materiell skade kan du nemlig i noen tilfeller stilles ansvarlig som eier av fartøyet. Forsikringsselskapet kan også med loven i hånd nekte å utbetale pengene dersom de ikke har blitt varslet om utleie på forhånd. Velger du å leie ut er det også viktig å sjekke at leietaker har bestått båtførerprøven, gitt at personen oppfyller kravene i lovverket.

I dag er det vanlig at norske havner har en rullerende vaktordning, der noen medlemmer får betalt for å holde vakt over båtene om natta. Ordningen er som regel lønnet, enda det finnes unntak – for eksempel hos utvalgte båtklubber der vedtekter sier ordningen må være dugnadsbasert.

De siste årene har det også blitt mer vanlig å installere GPS sporing i båten, grunnet økningen i antall tyverier. Særlig båtmotorer er blitt ett populært mål for østeuropeiske bander, som smugler motorene ut av landet innen kort tid. GPS sporing er kostbart, og passer kun i de tilfeller hvor båtens verdi (inklusive motor) er av tilstrekkelig verdi. Forsikringsselskapene vil gi deg rabatt dersom du installerer denne løsningen i båten.

Tyverisperre kan på mange måter sammenlignes med en rattlås til bilen. Enda det finnes flere varianter er den vanligste løsningen en sperre som hindrer tyven i å styre båtens motor, samt fjerne den fra selve båten.

For deg som båteier er det også mye penger å spare gjennom å bygge kreditthistorie over tid. Samme prinsippet gjelder innen salg av båtforsikring, som med bilforsikring. Båteier som betaler forsikringen som avtalt over tid, uten å være innblandet i ulykker – kan se fram til en lavere premie. Til forskjell fra forsikring på bil er det derimot ikke vanlig å premiere forsikringstaker på bakgrunn av alder. Av den grunn vil prisen på de fleste produktene være identisk for både unge og gamle forsikringstakere.

Vurder lånet utfra renter, nedbetalingstid og fleksibilitet

Vurder lånet utfra renter, nedbetalingstid og fleksibilitet

Selv om det som oftest er den totale kostnaden ved et forbrukslån som blir avgjørende for hvilket lån du bør velge, så er det også andre faktorer som kan være nyttige å sammenligne. For eksempel vil lang nedbetalingstid være viktig for enkelte, mens andre igjen ønsker en mest mulig fleksibel nedbetaling. Med sistnevnte tenker vi på ting som avdragsfri nedbetaling i perioder, muligheten for å innfri lånet når man vil og så videre. Alt dette er faktorer du bør vurdere når du sammenligner lån!

Renten er kanskje det viktigste …

Det er utvilsomt mye penger å spare på å velge et lån som har flere prosentpoeng lavere rente enn et annet – det er ikke til å stikke under en stol. Forskjellen fra en effektiv rente på 19 prosent til 16 prosent kan utgjøre mange tusener i året, kanskje også i måneden, alt avhengig av hvor mye man skal låne. Derfor bør den effektive renten være det som veier tyngst når du skal velge bank.

Allikevel er den ikke avgjørende alene. For dersom det er snakk om mindre lånesummer, og renteforskjellen kanskje bare er på 1-2 prosent, så vil dette trolig kun utgjøre noen få hundrelapper i året. Da kan andre faktorer som nedbetalingstid og fleksibilitet under nedbetalingen være vel så viktig. Uansett bør man alltid peke seg inn mot de billigste lånene, så det kan være greit å ha som utgangspunkt når man sammenligner lån fra de ulike bankene i det norske markedet.

… men også nedbetalingstiden vil være avgjørende

Enkelte banker tilbyr inntil 15 års nedbetalingstid på sine lån, mens andre igjen tilbyr kun mindre lånesummer og inntil 5 års nedbetalingstid. Typisk for mange banker er at nedbetalingstiden må stemme med lånesummen – som betyr at man ikke får maksimal nedbetalingstid på et lån på kun noen få titusener. Hos andre banker igjen er det fritt frem her, og for deg som vil betale ned 20 000 kroner over 10 år er dette veldig gunstig (ikke prismessig akkurat, men du får viljen din i alle fall).

Derfor mener vi også at nedbetalingstiden kan være viktig å sammenligne når du søker om lån. Husk at du uansett kan innfri lånet i sin helhet akkurat når du vil, slik at mange ofte velger lang nedbetalingstid for å ha små månedlige avdrag, for å deretter betale ned store summer når feriepenger eller skattepenger blir utbetalt. Dette er nødvendigvis ikke noen dårlig idé, men ofte vil den totale lånekostnaden bli høyere hvis man bruker lang tid på å nedbetale lånet.

Fleksibel nedbetaling av forbrukslån

Ettersom konkurransen blant tilbyderne av forbrukslån stadig blir større, så strekker bankene seg nå lengre for å gjøre deg som kunde fornøyd. Enkelte banker tilbyr nå såkalt fleksibel nedbetaling, der du selv bestemmer hvor mye du betaler i avdrag måned for måned. Så lenge de får rentene sine, så blir banken fornøyd. Det betyr at du i flere måneder kan betale null kroner i avdrag, før du neste måned smeller til med en 500-lapp. Og kanskje 1000 kroner måneden etter der. Denne fleksible nedbetalingen vil være et godt argument for mange når de skal velge tilbyder av forbrukslån.

Andre banker igjen er ikke like kompliserte, men lar deg søke om avdragsfrie måneder i perioder du skulle trenge det. Dette er kanskje det mest gunstige ettersom man da ikke faller for fristelsen til å la være å betale avdrag for ofte – for hver gang du kun betaler renter, så blir den totale lånekostnaden større. Derfor anbefaler vi egentlig at man kun velger avdragsfrihet når man faktisk har behov for det, og ikke bare fordi det virker fristende å spare noen kroner i en periode.

Et forbrukslån kan gi deg større fleksibilitet

Et forbrukslån kan gi deg større fleksibilitet

Trang økonomi i hverdagen? Er du lei av å måtte dytte i gang bilen flere ganger i uka, eller trenger badet sårt en runde med oppussing? Det er ikke alltid man kan ta seg råd til de tingene man ønsker, men enkelte ganger kan det være lurt å låne fremfor å spare seg i hjel dersom det virkelig er ting man trenger å kjøpe eller å bruke penger på. Da kan et lån uten sikkerhet gi deg større fleksibilitet, og det er slettes ikke komplisert å ta opp et slikt lån heller!

Hva er et lån uten sikkerhet?

Få gode lånebetingelser ved å sammenligne flere tilbud.Kanskje får man ikke utvidet boliglånet for å pusse opp, eller så trenger man pengene til noe helt annet. Eller så har man ikke boliglån i det hele tatt, og ikke muligheten til å ta opp et slikt lån – et såkalt sikret lån. Da vil det motsatte være en god løsning, nemlig et lån uten sikkerhet. Kort forklart betyr det at man ikke trenger egenkapital eller noe verdifullt som banken kan ta sikkerhet i (ofte bolig, bil eller hytte), som i bunn og grunn betyr at man simpelthen søker om lånet og får innvilget søknaden dersom man har grei nok inntekt i forhold til ønsket lånesum.

Fordelen med å søke lån uten sikkerhet er at du nettopp ikke trenger sikkerhet, men det er mer enn som så. Blant annet så kan du bruke pengene på akkurat hva du vil, og mange banker tilbyr fleksibel nedbetalingstid som gir deg en behagelig hverdagsøkonomi. Mer om dette i neste avsnitt. Dessuten er søkekriteriene for disse lånene ganske så overkommelige for folk flest, og det tar bare noen minutter å slenge inn en søknad. Enklere kan det knapt bli!

Fleksibel nedbetaling

Lengde på nedbetaling av lån er lovregulert.Renten på usikrede lån er vesentlig høyre enn for eksempel et boliglån, og ligger gjerne et sted mellom 10 til 20 prosent. Du finner dog også banker med lavere renter som feks. Opp Finans som har en rente som starter fra 8,60. Et annet eksempel er Santander som kan tilby en rente på lave 8%.Dette behøver nødvendigvis ikke utgjøre ekstremt store summer i måneden dersom man velger lang nedbetalingstid og ikke tar opp det største lånet som er mulig å finne. Nedbetalingstiden bestemmer man i stor grad selv, slik at man kan legge opp til en fleksibel nedbetaling for å unngå at hverdagsøkonomien blir for hard.

I tillegg har mange banker muligheten til å velge avdragsfrihet når du selv ønsker det. Det betyr at du måned for måned kan bestemme hvor mye du vil betale i avdrag, fra null kroner til et valgfritt beløp. Så lenge banken får rentene sine, så er de fornøyde. Dette gir naturligvis optimal fleksibilitet, men vil gjøre den totale lånekostnaden større. Derfor anbefaler vi kun at man gjør dette når det er høyst nødvendig, og det er sjeldent noen god idé å utsette avdragene for lenge.

Slik søker du om et forbrukslån

Søk lån på dagen uten noen forpliktelser.Forbrukslån er den vanligste formen for usikrede lån, og det finnes svært mange tilbydere i Norge av nettopp denne typen lån. De fleste av disse finner du på nettet, og vi anbefaler at du velger en bank som har automatiske søknadssystemer. Da får du ikke bare umiddelbart svar på søknaden din, men ofte vil du også kunne få utbetalt lånet samme dag som du søker om det. Slettes ikke ille dersom det er en hastesak som du aller helst skulle ha betalt i går. Dette forutsetter dog at du søker med BankID når du signerer på søknaden, så vær sikker på at du har bankbrikken din klar.

Dessuten må du oppfylle noen kriterier før du kan søke om et lån uten sikkerhet, men de er ikke veldig strenge ifølge våre vurderinger. Du bør også vurdere om et slikt lån passer for deg. For eksempel så er den nedre aldersgrensen ifølge norsk lov 18 år, og selv om enkelte banker har økt denne noe, så vil vi påstå at utenom dette kravet så er det ganske enkelt å få innvilget søknaden. Så lenge du har en inntekt som er fornuftig i forhold til det lånet du søker om, så vil man trolig få den innvilget. Dette forutsetter dog at du ikke har betalingsanmerkninger og inkassosaker fra før av, men den vanlige mannen i gata som har betalt regningen sin, har en fast jobb (behøver nødvendigvis ikke ha skyhøy inntekt) og er over den nevnte alderen, vil sjeldent ha noe problem med å ta opp forbrukslån.

Slik finner du et billig forbrukslån

Slik finner du et billig forbrukslån

Å låne penger er ikke gratis, og det kommer det neppe til å bli noen gang. Skal man låne i en bank så må man regne med å betale ekstra for det, noe de fleste er innforstått med. Men hvorfor betale mer enn nødvendig, når du gjennom litt enkel research kan spare opp mot flere tusenlapper per år på å låne penger?

Send inn søknad og sammenlign lånetilbud

En søknad om lån har kort saksbehandlingstid.Å finne billige lån er egentlig ganske enkelt, så hvorfor så mange lar vær å gjøre det er for oss et mysterium. Den effektive renten er det tallet du skal se etter, ettersom det er dette tallet som avgjør hvor dyrt lånet blir. Derfor er det veldig enkelt å sammenligne priser på lånetilbud – det laveste tallet er rett og slett vinneren. Men for å finne ut hvor lav rente du faktisk kan få, så blir du nødt til å legge inn en søknad og bli vurdert av hver enkelt bank. Renten som oppgis på nettsidene er nemlig kun et eksempel, og ikke nødvendigvis den renten du får på lånet ditt.

Bruk av låneformidler

Nettopp derfor anbefaler vi å bruke låneformidlere når man leter etter de gunstigste forbrukslånene. Det disse selskapene gjør er å ta søknaden din videre til flere banker, uten at du behøver å fylle den ut om og om igjen. Tid spart, og penger spart – for du får kun de beste lånetilbudene med den laveste renten tilbake. Disse selskapene er uavhengige og tjener ikke noe ekstra på å velge «riktig bank», så du kan være sikker på at du får gode lånetilbud. Det koster dessuten ikke noe å benytte seg av en slik tjeneste, og du er heller ikke forpliktet til å takke ja til noen av tilbudene dersom ingen er gode nok eller du skulle ombestemme deg underveis. Dersom du ikke vil benytte deg av en lånemegler så kan du prøve BBF eller Re:member som har lave renter på lån uten sikkerhet.

Hva er et billig forbrukslån?

Få lån på dagen i norske banker.Men når vet du om et forbrukslån er billig eller ikke? Det enkle svaret er å sammenligne en god del tilbud, og rett og slett ta det billigste. Da kan det klassifiseres som «billig» – selv om kanskje naboen din får lavere rente når han søker om lån. Renten beregnes nemlig individuelt basert på søkerens økonomi, så det som blir et billig lån for deg er ikke nødvendigvis billig for noen andre. Konklusjonen er derfor at du bør ha god økonomi og romslighet for å betale ned det lånet med den renten du får, uansett om du synes den er høy eller lav. Les mer om lån uten sikkerhet på Forbrukslån.no